top of page

Правни 

Правила и условия за ползване

Въведение

Тези правила и условия се прилагат между вас, Потребителя на този уебсайт (включително всички поддомейни, освен ако не са изрично изключени от техните собствени правила и условия), и  DP MONKS FINANCE ООД,  собственик и оператор на този уебсайт. Моля, прочетете внимателно тези условия, тъй като те засягат вашите законни права. Вашето съгласие да спазвате и да бъдете обвързани с тези правила и условия се счита за настъпило при първото ви използване на уебсайта. Ако не сте съгласни да бъдете обвързани с тези правила и условия, трябва незабавно да спрете да използвате Уебсайта.

 

В тези условия, Потребителят или Потребителите означава всяка трета страна, която осъществява достъп до Уебсайта и не е (i) нает от  ДП МОНКС ФИНАНС ООД  и действащи в хода на тяхната работа или (ii) ангажирани като консултант или предоставящи услуги по друг начин  DP MONKS FINANCE Ltd и достъп до Уебсайта във връзка с предоставянето на подобни услуги.

 

Трябва да сте навършили 18 години, за да използвате този уебсайт. Като използвате уебсайта и се съгласявате с тези правила и условия, вие заявявате и гарантирате, че сте навършили 18 години.

 

Интелектуална собственост и приемлива употреба

1   Цялото съдържание, включено на уебсайта, освен ако не е качено от Потребители, е собственост на  DP MONKS FINANCE ООД,  наши филиали или други съответни трети страни. В настоящите условия Съдържание означава всеки текст, графики, изображения, аудио, видео, софтуер, компилации на данни, оформление на страницата, основен код и софтуер и всякаква друга форма на информация, която може да бъде съхранена в компютър, която се появява на или е част на този уебсайт, включително всяко такова съдържание, качено от Потребители. Продължавайки да използвате уебсайта, вие потвърждавате, че такова Съдържание е защитено от авторски права, търговски марки, права на база данни и други права на интелектуална собственост. Нищо в този сайт не може да се тълкува като предоставяне, косвено, отхвърляне или по друг начин, какъвто и да е лиценз или право за използване на търговска марка, лого или марка за услуга, показани на сайта, без предварителното писмено разрешение на собственика

2.   Можете, само за ваша лична, некомерсиална употреба, да правите следното:

а.  извличане, показване и разглеждане на Съдържанието на екрана на компютъра

3.     Вие не трябва по друг начин да възпроизвеждате, променяте, копирате, разпространявате или използвате за търговски цели каквото и да е Съдържание без писменото разрешение на  ДП МОНКС ФИНАНС ООД

4.   Вие потвърждавате, че носите отговорност за всяко Съдържание, което можете да изпратите чрез Уебсайта, включително за законността, надеждността, уместността, оригиналността и авторските права на всяко такова Съдържание. Нямате право да качвате, разпространявате или публикувате по друг начин чрез Уебсайта съдържание, което (i) е поверително, собствено, фалшиво, измамническо, клеветническо, клеветническо, нецензурно, заплашително, нарушаващо правата на поверителност или публичност, нарушаващо правата на интелектуална собственост, злоупотреба , незаконни или неприемливи по друг начин; (ii) може да представлява или насърчава престъпление, да наруши правата на която и да е страна или по друг начин да доведе до отговорност или да наруши закон; или (iii) може да съдържа софтуерни вируси, политически кампании, верижни писма, масови писма или всякаква форма на „спам“. Не можете да използвате фалшив имейл адрес или друга идентифицираща информация, да се представяте за лице или юридическо лице или по друг начин да заблуждавате относно произхода на каквото и да е съдържание. Не можете да качвате търговско съдържание на уебсайта.

5.   Вие заявявате и гарантирате, че притежавате или контролирате по друг начин всички права върху Съдържанието, което публикувате; че Съдържанието е точно; че използването на Съдържанието, което предоставяте, не нарушава нито една разпоредба на тези условия и няма да причини нараняване на никое лице; и че ще обезщетите  DP MONKS FINANCE Ltd за всички искове, произтичащи от предоставеното от вас съдържание.

    

     Забранена употреба

6.   Нямате право да използвате уебсайта за някоя от следните цели:

     а.  по какъвто и да е начин, който причинява или може да причини повреда на Уебсайта или пречи на използването или ползването на Уебсайта от друго лице;

     б.  по какъвто и да е начин, който е вреден, незаконосъобразен, незаконен, злоупотребяващ, тормоз, заплашващ или по друг начин възразяващ или в нарушение на приложим закон, наредба, правителствена заповед;

     ° С.  правене, предаване или съхраняване на електронни копия на Съдържание, защитено с авторски права, без разрешението на собственика.

     Регистрация

7.   Трябва да се уверите, че данните, предоставени от вас при регистрацията или по всяко време, са правилни и пълни.

8.   Трябва незабавно да ни информирате за всякакви промени в информацията, която предоставяте при регистрация, като актуализирате личните си данни, за да гарантираме, че можем да комуникираме с вас ефективно.

9.   Можем да спрем или анулираме регистрацията ви с незабавно действие за всякакви разумни цели или ако нарушите тези правила и условия.

10.      Можете да анулирате регистрацията си по всяко време, като ни уведомите писмено на адреса на  края на тези условия. Ако направите това, трябва незабавно да спрете да използвате Уебсайта. Анулирането или спирането на вашата регистрация не засяга никакви законови права.

       

        Парола и сигурност

11.      Когато се регистрирате на този уебсайт, ще бъдете помолени да създадете парола, която трябва да пазите поверителна и да не разкривате или споделяте с никого.

12.      Ако имаме основание да смятаме, че има или е вероятно да има злоупотреба с уебсайта или нарушаване на сигурността, може да изискаме от вас да промените паролата си или да спрем акаунта си.

       

        Връзки към други уебсайтове

13.      Този уебсайт може да съдържа връзки към други сайтове. Освен ако изрично не е посочено, тези сайтове не са под контрола  DP MONKS FINANCE Ltd или това на нашите филиали.

14.      Ние не поемаме отговорност за съдържанието на такива уебсайтове и не носим отговорност за всякакви и всички форми на загуба или щета, произтичащи от използването им.

15.      Включването на връзка към друг сайт на този уебсайт не означава никакво одобрение на самите сайтове или на тези, които ги контролират.

       

        Политика за поверителност и Политика за бисквитки

16      Използването на уебсайта също се регулира от нашата Политика за поверителност и Политика за бисквитки, които са включени в тези условия в главите по-долу.  

       

        Наличност на уебсайта и отказ от отговорност

17.      Всички онлайн съоръжения, инструменти, услуги или информация, които  DP MONKS FINANCE Ltd предоставя чрез Уебсайта (Услугата) се предоставя „както е“ и на база „както е налично“. Ние не даваме гаранция, че Услугата ще бъде без дефекти и/или неизправности. До максималната степен, разрешена от закона, ние не предоставяме никакви гаранции (изрични или подразбиращи се) за пригодност за конкретна цел, точност на информацията, съвместимост и задоволително качество.  DP MONKS FINANCE Ltd не е задължен да актуализира информацията на уебсайта.

 

18.      Докато  DP MONKS FINANCE Ltd полага разумни усилия, за да гарантира, че Уебсайтът е защитен и без грешки, вируси и друг зловреден софтуер, ние не даваме гаранция или гаранция в това отношение и всички Потребители поемат отговорност за собствената си сигурност, тази на личните си данни и техните компютри.

19.      DP MONKS FINANCE Ltd не поема отговорност за нарушаване или липса на достъп до уебсайта.

20.      DP MONKS FINANCE Ltd си запазва правото да променя, спира или прекратява всяка част (или целия) уебсайта, включително, но не само, всички налични продукти и/или услуги. Тези правила и условия ще продължат да се прилагат за всяка модифицирана версия на уебсайта, освен ако не е изрично посочено друго.

       

        Ограничаване на отговорността

21.      Нищо в тези правила и условия няма да: (a) ограничава или изключва нашата или вашата отговорност за смърт или телесна повреда в резултат на наша или ваша небрежност, според случая; (б) ограничаване или изключване на нашата или вашата отговорност за измама или измамно подвеждане; или (в) ограничаване или изключване на което и да е от нашите или вашите задължения по начин, който не е разрешен от приложимото законодателство.

22.      Ние няма да носим отговорност пред вас по отношение на каквито и да било загуби, произтичащи от събития извън нашия разумен контрол.

23.      До максималната степен, разрешена от закона,  DP MONKS FINANCE Ltd не поема отговорност за            някое от следните:

        а.  всякакви бизнес загуби, като загуба на печалби, приходи, приходи, очаквани спестявания, бизнес, договори, репутация или търговски възможности;

        б.  загуба или повреда на всякакви данни, база данни или софтуер;

        ° С.  всяка специална, непряка или последваща загуба или повреда.

 

Общ

24.      Не можете да прехвърляте никое от правата си по тези условия на друго лице. Можем да прехвърлим правата си съгласно тези правила и условия, когато разумно смятаме, че правата ви няма да бъдат засегнати.

25.      Тези правила и условия могат да бъдат променяни от нас от време на време. Такива ревизирани условия ще се прилагат за Уебсайта от датата на публикуване. Потребителите трябва редовно да проверяват правилата и условията, за да осигурят запознаване с актуалната версия.

26      Тези правила и условия заедно с Политиката за поверителност и Политиката за бисквитки  съдържа цялото споразумение между страните по отношение на неговия предмет и заменя всички  предварителни дискусии, договорености или споразумения, които може да са се осъществили във връзка с условията.

27.      Законът за договорите (права на трети страни) от 1999 г. няма да се прилага към тези условия и никоя трета страна няма да има право да налага или да разчита на която и да е разпоредба от тези условия.

28.      Ако някой съд или компетентен орган установи, че която и да е разпоредба на тези условия (или част от която и да е разпоредба) е невалидна, незаконна или неприложима, тази разпоредба или част от разпоредбата ще се счита, доколкото се изисква, за изтрита и валидност и изпълнимост на     другите клаузи на тези условия няма да бъдат засегнати.

29.      Освен ако не е уговорено друго, никакво забавяне, действие или бездействие от страна при упражняване на което и да е право или средство за защита няма да се счита за отказ от това или друго право или средство за защита.

30      Това Споразумение се урежда и тълкува в съответствие със законодателството на Англия и Уелс и всички спорове, възникнали по Споразумението (включително извъндоговорни спорове или искове), са предмет на изключителната юрисдикция на английските и уелските съдилища.

       

        ДП МОНКС ФИНАНС ООД подробности

31.      DP MONKS FINANCE Ltd е компания, регистрирана в Англия и Уелс с регистрационен номер 13058368, чийто регистриран адрес е 85 Great Portland Street, First Floor, London, W1W 7LT и  управлява уебсайта www.dpmonksfinance.com.  

Можете да се свържете с DP MONKS FINANCE по имейл на Crypto@dpmonksfinance.com.

Политика за защита на данните и сигурност на данните

Политика за защита на данните и сигурност на данните

Декларация и цел на политиката

А.  DPMonks Finance Ltd (Работодателят) се ангажира да гарантира, че всички лични данни, обработвани от нас, ще бъдат обработвани в съответствие със законовите стандарти за защита на данните и сигурност на данните.

 

Б.  Потвърждаваме за целите на законите за защита на данните, че Работодателят е администратор на лични данни във връзка с вашата работа. Това означава, че ние определяме целите, за които и начина, по който се обработват вашите лични данни.

 

° С.  Целта на тази политика е да ни помогне да постигнем нашите цели за защита на данните и сигурността на данните чрез:

 

1  уведомяване на нашия персонал за видовете лична информация, която можем да съхраняваме за тях, нашите клиенти, доставчици и други трети страни и какво правим с тази информация;

 

2.  определяне на правилата за защита на данните и правните условия, които трябва да бъдат изпълнени, когато събираме, получаваме, обработваме, обработваме, прехвърляме и съхраняваме лични данни и гарантираме, че служителите разбират нашите правила и правните стандарти; и

 

3.  изясняване на отговорностите и задълженията на персонала по отношение на защитата на данните и сигурността на данните.

Д.  Това е само декларация за политика и не е част от вашия трудов договор. Можем да променим тази политика по всяко време, по наша абсолютна преценка.

Е.  За целите на тази политика:

 

1  Данните от регистрите за съдимост означават информация за наказателните присъди и престъпления на дадено лице, както и информация, свързана с наказателни обвинения и производства.

 

2.  Законите за защита на данните означава всички приложими закони, свързани с обработката на лични данни, включително, за периода, през който е в сила, Общия регламент за защита на данните на Обединеното кралство.

 

3.  Субект на данни означава физическото лице, за което се отнасят личните данни.

 

4.  Лични данни означава всяка информация, която се отнася до физическо лице, което може да бъде идентифицирано от тази информация.

 

5.  Обработка означава всяко използване на данни, включително събирането, съхраняването, изменението, разкриването или унищожаването им.

 

6.  Специални категории лични данни означава информация за расовия или етнически произход на дадено лице, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, здраве, сексуален живот или сексуална ориентация и биометрични данни.

Принципи за защита на данните

 

1   Служителите, чиято работа включва използване на лични данни, свързани с персонал или други лица, трябва да спазва тази политика и следните принципи за защита на данните, които изискват личната информация да е:

 

а.  обработвани законно, честно и по прозрачен начин. Винаги трябва да имаме законно основание за обработка на лични данни, както е посочено в законите за защита на данните. Личните данни могат да бъдат обработвани, ако е необходимо за изпълнение на договор със субекта на данните, за спазване на законово задължение, на което администраторът на данни е субект, или за законния интерес на администратора на данни или страната, на която се разкриват данните. На субекта на данните трябва да се каже кой контролира информацията (нас), целта(ите), за която обработваме информацията и на кого може да бъде разкрита.

 

б.  събирани само за определени, изрични и законни цели. Личните данни не трябва да се събират за една цел и след това да се използват за друга. Ако искаме да променим начина, по който използваме лични данни, първо трябва да уведомим субекта на данните.

 

° С.  обработва само когато е подходящо, уместно и ограничено до необходимото за целите на обработването. Ние ще събираме лични данни само до степента, необходима за конкретната цел, съобщена на субекта на данните.

 

д.  точна и Работодателят предприема всички разумни стъпки, за да гарантира, че информацията, която е неточна, се коригира или изтрива незабавно. Проверки на личните данни ще се извършват, когато бъдат събрани, а след това трябва да се извършват редовни проверки. Ще положим разумни усилия да коригираме или изтрием неточна информация.

 

д.  съхранява само за периода, необходим за обработка. Информацията няма да се съхранява по-дълго, отколкото е необходимо и ще предприемем всички разумни стъпки, за да изтрием информацията, когато вече не ни е необходима. За насоки колко дълго трябва да се съхранява конкретна информация, свържете се с длъжностното лице по защита на данните или поискайте копие от нашата политика за запазване на данни.

 

е.  сигурен и подходящи мерки се приемат от Работодателя, за да се гарантира като такива.

Кой е отговорен за защитата на данните и сигурността на данните?

 

2.   Поддържането на подходящи стандарти за защита на данните и сигурността на данните е колективна задача, споделена между нас и вас. Тази политика и правилата, съдържащи се в нея, се прилагат за целия персонал на Работодателя, независимо от старшинството, мандата и работното време, включително всички служители, директори и служители, консултанти и изпълнители, временни служители или служители на агенцията, стажанти, надомни работници и срочни служители и всички доброволци (персонал).

 

3.   Въпроси относно тази политика или искания за допълнителна информация трябва да се отправят към длъжностното лице по защита на данните.

 

4.   Всички служители носят лична отговорност да гарантират спазването на тази политика, да обработват всички лични данни в съответствие с принципите, изложени тук, и да гарантират, че са взети мерки за защита на сигурността на данните. Мениджърите носят специална отговорност да дават пример и да наблюдават и налагат спазването. Длъжностното лице по защита на данните трябва да бъде уведомено, ако тази политика не е спазена или ако има съмнения, че тази политика не е спазена, възможно най-скоро.

 

5.   Всяко нарушение на тази политика ще бъде взето сериозно и може да доведе до дисциплинарни действия до и включително уволнение. Значителни или умишлени нарушения, като например достъп до лични данни на персонала или клиентите без разрешение или законна причина за това, могат да представляват грубо нарушение и могат да доведат до уволнение без предизвестие.

 

Какви лични данни и дейности са обхванати от тази политика?

 

6.   Тази политика обхваща лични данни:

 

а.  който се отнася до естествено живо лице, което може да бъде идентифицирано или от тази информация в изолация, или чрез прочитането й заедно с друга информация, която притежаваме;

 

б.  се съхранява по електронен път или на хартиен носител в архивна система;

 

° С.  под формата на становища, както и факти;

 

д.  който се отнася до персонал (настоящ, минал или бъдещ) или до всяко друго физическо лице, чиито лични данни обработваме или контролираме;

 

д.  която получаваме, ни се предоставя, която държим или съхраняваме, организираме, разкриваме или прехвърляме, променяме, извличаме, използваме, обработваме, обработваме, транспортираме или унищожаваме.

 

7.   Тези лични данни са предмет на правните гаранции, определени в законите за защита на данните.

Какви лични данни обработваме за служителите?

 

8.   Ние събираме лични данни за вас, които:

 

а.  предоставяте или ние се събираме преди или по време на вашата работа или ангажимент с нас;

 

б.  се предоставя от трети страни, като препратки или информация от доставчици или друга страна, с която правим бизнес; или

 

° С.  е публично достояние.

 

9.   Видовете лични данни, които можем да събираме, съхраняваме и използваме за вас, включват записи, свързани с вашите:

 

а.  домашен адрес, данни за контакт и данни за контакт на близките ви роднини;

 

б.  набиране на работа (включително вашия формуляр за кандидатстване или автобиография, получени препоръки и подробности за вашите квалификации);

 

° С.  плащания, национален осигурителен номер и подробности за данъците и всякакви трудови обезщетения, като пенсионно и здравно осигуряване (включително подробности за всички предявени искове);

 

д.  използване на телефон, имейл, интернет, факс или незабавни съобщения;

 

д.  Подробности за социалните мрежи;

 

е.  представяне и всякакви дисциплинарни въпроси, оплаквания, оплаквания или притеснения, в които участвате.

Чувствителни лични данни

 

10.      Може от време на време да се наложи да обработваме чувствителна лична информация (понякога наричана „специални категории лични данни“).

 

11.      Ние ще обработваме чувствителна лична информация само ако:

а.  имаме законово основание за това, напр. необходимо е за изпълнението на трудовия договор; и

 

б.  се прилага едно от следните специални условия за обработка на лична информация:

 

и  субектът на данните е дал изрично съгласие.

 

ii.  обработването е необходимо за целите на упражняване на правата или задълженията по трудово право на Компанията или субекта на данните.

 

iii.  обработването е необходимо за защита на жизнените интереси на субекта на данните, а субектът на данните е физически неспособен да даде съгласие.

 

iv.  обработването се отнася до лични данни, които явно се оповестяват публично от субекта на данните.

 

v.  обработването е необходимо за установяване, упражняване или защита или правни искове; или

 

vi.  обработването е необходимо по причини от съществен обществен интерес.

 

12.      Преди да обработи каквато и да е чувствителна лична информация, персоналът трябва да уведоми служителя по защита на данните за предложената обработка, за да може служителят по защита на данните да прецени дали обработването отговаря на критериите, посочени по-горе.

 

13.      Чувствителната лична информация няма да бъде обработвана, докато не бъде извършена оценката по-горе и лицето не бъде надлежно информирано за естеството на обработването, целите, за които се извършва, и правното основание за това.

 

14.      Нашата бележка за поверителност определя типа чувствителна лична информация, която обработваме, за какво се използва и законното основание за обработката.

Информация за съдимост

 

15.      Информацията от регистрите за съдимост ще се обработва в съответствие с нашата Политика за информация за съдимост.

Как използваме вашите лични данни

 

16      Ние ще ви кажем причините за обработването на вашите лични данни, как използваме тази информация и правното основание за обработка в нашето известие за поверителност. Ние няма да обработваме лична информация на персонала по друга причина.

 

17.      Като цяло ще използваме информация за осъществяване на нашия бизнес, за администриране на вашата работа или ангажимент и за справяне с всякакви проблеми или притеснения, които може да имате, включително, но не само:

 

а.  Списъци с адреси на персонала: за съставяне и разпространение на списъци с домашни адреси и данни за контакт, за връзка с вас извън работното време.

 

б.  Досиета за болест: да поддържате запис на вашето отсъствие по болест и копия от всички лекарски бележки или други документи, предоставени ни във връзка с вашето здраве, за да информирате вашите колеги и други, че отсъствате по болест, както е разумно необходимо за управление на вашето отсъствие, да се справите с неприемливо високи или подозрителни отсъствия по болест, да информирате рецензентите за целите на оценка за нивото на отсъствието ви по болест, да публикувате вътрешно обобщени, анонимни подробности за нивата на отсъствие по болест.

 

° С.  Мониторинг на ИТ системи: за наблюдение на вашето използване на електронна поща, интернет, телефон и факс, компютър или други комуникации или ИТ ресурси.

 

д.  Дисциплинарни, жалби или правни въпроси: във връзка с всякакви дисциплинарни, жалби, правни, регулаторни или съобразителни въпроси или производства, които могат да ви включват.

 

д.  Прегледи на изпълнението: за извършване на прегледи на ефективността.

 

е.  Мониторинг на равните възможности: провеждане на мониторинг за целите на равните възможности и публикуване на анонимна, обобщена информация за разбивката на работната сила на Работодателя.

 

ж.  Можем също да използваме вашите лични данни, за да.

Точност и уместност

18.      Ние ще:

а.  гарантират, че всички обработвани лични данни са актуални, точни, адекватни, уместни и не прекомерни, като се има предвид целта, за която са събрани.

б.  да не обработва лични данни, получени за една цел, за друга цел, освен ако не сте съгласни с това или разумно очаквате това.

 

19.      Ако смятате, че информацията, която се съхранява за вас, е неточна или неактуална, тогава трябва да уведомите служителя по защита на данните. Ако се съгласят, че информацията е неточна или неактуална, те ще я коригират незабавно. Ако не са съгласни с корекцията, те ще отбележат вашите коментари.

Съхранение и задържане

 

20.      Личните данни (и чувствителната лична информация) ще се съхраняват сигурно в съответствие с нашата Политика за сигурност на информацията.  

 

21.      Периодите, за които съхраняваме лични данни, се съдържат в нашите съобщения за поверителност.

Индивидуални права

 

22.      Имате следните права във връзка с вашите лични данни.

 

23.      Заявки за достъп по теми:

а.  Имате право да направите заявка за достъп до предмет. Ако направите заявка за достъп до предмет, ние ще ви кажем:

 

и  дали вашите лични данни се обработват или не и ако да защо, съответните категории лични данни и източника на данните, ако не се събират от вас;

 

ii.  на кого са или могат да бъдат разкрити личните ви данни, включително на получатели извън Обединеното кралство или Европейското икономическо пространство (ЕИП) и предпазните мерки, които се прилагат за такива трансфери;

 

iii.  за колко време се съхраняват вашите лични данни (или как се определя този период);

 

iv.  вашите права на коригиране или изтриване на данни, или да ограничите или възразите срещу обработването;

 

v.  Вашето право на жалба до Информационния комисар, ако смятате, че не сме спазили правата Ви за защита на данните; и

 

vi.  независимо дали извършваме или не автоматизирано вземане на решения и логиката, свързана с всяко такова вземане на решения.

 

б.  Ние ще Ви предоставим копие от личните данни, които са в процес на обработка. Това обикновено ще бъде в електронна форма, ако сте направили искане по електронен път, освен ако не сте уговорили друго.

 

° С.  За да направите заявка за достъп до предмет, свържете се с нас на support.Wix.com.

 

д.  Може да се наложи да поискаме доказателство за самоличност, преди вашата заявка да бъде обработена. Ще ви уведомим, ако трябва да потвърдим вашата самоличност и необходимите ни документи.

 

д.  Обикновено ще отговорим на вашата заявка в рамките на 28 дни от датата на получаване на заявката ви. В някои случаи, например когато се обработва голямо количество лични данни, може да отговорим в рамките на 3 месеца от датата на получаване на вашето искане. Ние ще ви пишем в рамките на 28 дни след получаване на първоначалната ви заявка, ако случаят е такъв.

 

е.  Ако искането ви е явно неоснователно или прекомерно, ние не сме длъжни да го изпълним.

 

24.      Други права:

 

а.  Имате редица други права във връзка с вашите лични данни. Можете да изискате от нас:

 

и  коригиране на неточни данни;

 

ii.  да спрете обработването или да изтриете данни, които вече не са необходими за целите на обработването;

 

iii.  спрете да обработвате или изтриете данни, ако вашите интереси имат предимство пред нашите законни основания за обработка на данните (когато разчитаме на нашите законни интереси като причина за обработка на данни);

iv.  спрете да обработвате данни за определен период, ако данните са неточни или ако има спор относно това дали вашите интереси имат предимство пред законните основания на Работодателя за обработка на данните.

б.  За да поискате да предприемем някоя от тези стъпки, моля, изпратете заявката до support.Wix.com.

Сигурност на данните

 

25.      Ще използваме подходящи технически и организационни мерки, за да запазим сигурността на личните данни, и по-специално за защита срещу неразрешена или незаконна обработка и срещу случайна загуба, унищожаване или повреда.

 

26      Поддържането на сигурността на данните означава да се уверите, че:

 

а.  само хора, които са упълномощени да използват информацията, имат достъп до нея;

 

б.  когато е възможно, личните данни са псевдонимизирани или криптирани;

 

° С.  информацията е точна и подходяща за целта, за която се обработва; и

 

д.  упълномощени лица имат достъп до информация, ако се нуждаят от нея за упълномощени цели.

 

27.      По закон трябва да използваме процедури и технологии, за да защитим личната информация през целия период, в който я държим или контролираме, от получаването до унищожаването на информацията.

 

28.      Личната информация не трябва да се прехвърля на никое лице за обработка (напр. при извършване на услуги за нас от или от наше име), освен ако това лице се е съгласило да спазва нашите процедури за сигурност на данните или ние сме доволни, че съществуват други адекватни мерки.

 

29.      Процедурите за сигурност включват:

 

а.  Всяко бюро или шкаф, съдържащи поверителна информация, трябва да се съхраняват заключени.

 

б.  Компютрите трябва да се заключват със силна парола, която се сменя редовно или да се изключва, когато са оставени без надзор, и трябва да се използва дискретност при преглеждане на лична информация на

монитор, за да се гарантира, че не се вижда от другите.

 

° С.  Данните, съхранявани на компактдискове или памети, трябва да бъдат криптирани или защитени с парола и сигурно заключени, когато не се използват.

 

д.  Длъжностното лице по защита на данните трябва да одобри всеки облак, използван за съхранение на данни.

 

д.  Данните никога не трябва да се записват директно на мобилни устройства като лаптопи, таблети или смартфони.

 

е.  Всички сървъри, съдържащи чувствителни лични данни, трябва да бъдат одобрени и защитени със софтуер за сигурност.

 

ж.  Сървърите, съдържащи лични данни, трябва да се съхраняват на сигурно място, далеч от общото офис пространство.

 

з.  Данните трябва да се архивират редовно в съответствие с процедурата за архивиране на Работодателя.

 

30      Предпазни мерки по телефона. Служителите, които се занимават с телефонни запитвания, трябва да бъдат особено внимателни, за да се избегнат неподходящи разкривания. По-специално:

а.  самоличността на всеки обаждащ се по телефона трябва да бъде проверена, преди да бъде разкрита каквато и да е лична информация;

б.  ако самоличността на обаждащия се не може да бъде потвърдена задоволително, тогава той трябва да бъде помолен да зададе писмено запитването си;

° С.  не позволявайте на обаждащите се да ви тормозят, за да разкрият информация. В случай на някакви проблеми или несигурност, свържете се със служителя по защита на данните.

 

31.      Методи за изхвърляне. Копия на лична информация, независимо дали на хартия или на всяко физическо устройство за съхранение, трябва да бъдат физически унищожени, когато вече не са необходими. Хартиените документи трябва да бъдат раздробени, а компактдискове или памети или подобни трябва да се правят постоянно нечетими.

 

Оценки на въздействието на данните

 

32.      Част от обработването, което Работодателят извършва, може да доведе до рискове за поверителността.

 

33      Когато обработването би довело до висок риск за правата и свободите на персонала, Работодателят ще извърши оценка на въздействието върху защитата на данните, за да определи необходимостта и пропорционалността на обработването. Това ще включва разглеждане на целите, за които се извършва дейността, рисковете за лицата и мерките, които могат да бъдат въведени за смекчаване на тези рискове.

Нарушения на данните

 

34.      Ако установим, че е имало нарушение на личните данни на служителите, което представлява риск за правата и свободите на хората, ще докладваме за това на Комисаря по информацията в рамките на 72 часа след откриването.

 

35      Ние ще регистрираме всички нарушения на данните, независимо от тяхното въздействие в съответствие с нашата политика за реагиране при нарушения.

 

36      Ако е вероятно нарушението да доведе до висок риск за вашите права и свободи, ние ще кажем на засегнатите лица, че е имало нарушение, и ще им предоставим повече информация за вероятните последици и мерките за смекчаване, които е предприел.

Международни трансфери на данни

 

37.      В хода на осъществяването на нашия бизнес може да се наложи да прехвърлим вашата лична информация в страна извън Обединеното кралство или Европейското икономическо пространство (ЕИП), включително на която и да е компания от групата или на друго лице, с което имаме бизнес отношения.

 

38      Вашите лични данни ще бъдат прехвърлени в държава извън Обединеното кралство или ЕИП само ако са налице подходящи защити. За да гарантираме, че вашите лични данни получават адекватно ниво на защита, ние въведохме подходящи процедури с третите страни, с които споделяме вашите лични данни, за да гарантираме, че вашите лични данни се третират от тези трети страни по начин, който е съвместим и който спазва закона за защита на данните.

 

39.      Ако искате да научите повече за международните трансфери на вашите лични данни, можете да се свържете с служителя по защита на данните.

Индивидуални отговорности

 

40      Персоналът е отговорен да помага на Работодателя да поддържа личните си данни актуални.

 

41.      Персоналът трябва да уведоми Работодателя, ако личните данни, предоставени на Работодателя, се променят, напр. ако се местите или промените банковите си данни.

 

42.      Може да имате достъп до личните данни на други членове на персонала и на нашите клиенти по време на вашата работа. Когато случаят е такъв, Работодателят разчита на членовете на персонала да им помогнат да изпълнят задълженията си за защита на данните към персонала и клиентите.

 

43      Лицата, които имат достъп до лични данни, се изискват:

 

а.  да имат достъп само до лични данни, до които имат право на достъп и само за оторизирани цели;

 

б.  да не разкрива лични данни, освен на лица (независимо дали вътре или извън Работодателя), които имат подходящо разрешение;

 

° С.  да запази сигурността на личните данни (напр. чрез спазване на правилата за достъп до помещения, компютърен достъп, включително защита с парола, и сигурно съхранение и унищожаване на файлове);

 

д.  да не премахва лични данни или устройства, съдържащи или които могат да бъдат използвани за достъп до лични данни, от помещенията на Работодателя, без да се приемат подходящи мерки за сигурност (като криптиране или защита с парола), за да защитят данните и устройството; и

 

д.  да не съхранява лични данни на локални дискове или на лични устройства, които се използват за работни цели.

Обучение

 

44.      Ние ще предоставим обучение на всички лица относно техните отговорности за защита на данните като част от процеса на въвеждане и на редовни интервали след това.

 

45      Лицата, чиито роли изискват редовен достъп до лични данни, или които са отговорни за прилагането на тази политика или отговарянето на заявки за достъп съгласно тази политика, ще получат допълнително обучение, за да им помогне да разберат задълженията си и как да ги спазват.

bottom of page